ขั้นตอนพื้นฐานให้แบรนด์ก้าวไกล

ภาพเครื่องสานไทย

ภาพเครื่องสานไทย

ผู้บริหารด้านการตลาดได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องของกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (แบรนด์)
รวมถึง ภาพสินค้าต่าง ด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในกลุ่ม Below the Line (กลุ่มที่ใช้เงินลงทุนในการทำกิจกรรมต่ำ อาทิเช่น การจัดกิจกรรมพิเศษ การเป็นผู้สนับสนุน เป็นต้น) มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผลหลาย ๆ ประการ

อาทิเช่น  สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงสามารถสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกที่ดี  สร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้า  ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับตราสินค้า  ใช้งบประมาณในการลงทุนน้อยกว่าเครื่องมือในกลุ่ม Above the Line (กลุ่มที่ใช้เงินลงทุนในการทำกิจกรรมสูง เช่น การผลิตชิ้นงานโฆษณาหรือจ้างถ่ายรูปสินค้าเพื่อลงในสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โรงภาพยนตร์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น) แต่ได้ผลตอบรับที่ได้มีความคุ้มค่ากับการลงทุน หนึ่งในจำนวนเครื่องมือที่ใช้สำหรับการสื่อสารตราสินค้าที่นับว่ามีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการสื่อสารเครื่องมือดังกล่าวนี้ได้แก่การเป็นผู้สนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing)

การสร้างแบรนด์ในยุคปัจจุบัน ถือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่คล้ายกับโฆษณาสินค้าหรือการโปรโมทสินค้าโดยผ่านแบรนด์ ที่เป็นโลโก้หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามการออกแบบ ซึ่งการสร้างแบรนด์ที่จะให้มีความประสบผลสำเร็จได้นั้นก็ต้องมีลำดับขั้นตอนที่มีการวางแผนไว้อย่างดีเพื่อให้แบรนด์สามารถที่จะก้าวไกลไปได้ โดยขั้นตอนที่กล่าวถึงนั้นมีดังนี้

  1. เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติว่าแบรนด์สินค้าชนิดใดที่มีความต้องการของลูกค้า เพราะหากเราสร้างแบรนด์ที่ไม่เป็นที่ต้องการแล้ว แบรนด์ที่สร้างอาจจะเกิดความเสียหายได้
  2. พิจารณาถึงเงินทุนที่มีอยู่ว่าสามารถลงทุนได้เพียงพอต่อการสร้างแบรนด์หรือไม่ หากไม่มีความเพียงพอแบรนด์ก็ไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้
  3. เมื่อสามารถเลือกที่จะทำแบรนด์ได้แล้ว และเงินทุนมีความเพียงพอ ก็เริ่มออกแบบดีไซน์โลโก้ของแบรนด์ตามที่ผู้ประกอบการต้องการ
  4. โปรโมทแบรนด์ อย่างเช่น การสร้างโฆษณาทั้งทางสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์หรือแม้แต่แอปพลิเคชั่น เป็นต้น

        จะเห็นได้ว่า ที่กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่เราควรศึกษาในการสร้างแบรนด์ให้เป็นไปอย่างมีระบบมีขั้นมีตอนถึงจะประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ได้