กลยุทธ์ที่ดีช่วยสร้างแบรนด์ได้

ภาพเครื่องสาน

ภาพเครื่องสาน

การสร้างแบรนด์ที่จะทำให้เป็นที่รู้จักได้อย่างง่ายและรวดเร็วเราจะพบว่าธุรกิจค้าปลีกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไลตลาดและสภาพเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ร้านค้าปลีกที่จะอยู่รอดและรุ่งเรืองได้ต้องเป็นร้านค้าที่สร้างแบรนด์มาตลอด แบรนด์ร้านค้าปลีกที่แข็งแกร่งจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันที่ผ่านมาร้านค้าปลีกได้นำเสนอความแตกต่าง

สู่ผู้บริโภคในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาพโลโก้ กลยุทธ์ที่ใช้ในการนำเสนอ รวมถึง ถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ให้ดูแตกต่าง แต่มิติด้านที่สร้างความแตกต่างด้านอารมณ์ความรู้สึกกำลังเป็นปัจจัยสำคัญเพิ่มขึ้นในการสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ร้านค้า ผู้ประกอบการต้องมีการเริ่มต้นแบรนด์ที่ดี ด้วยการมีกลยุทธ์ในการทำอย่างสร้างสรรค์ด้วยการทำแบรนด์ให้มีความดึงดูดอย่างที่ลูกค้าเห็นแล้วต้องร้องว้าวทันที ผลิตให้แบรนด์มีจุดเด่นอย่างที่ใคร ๆเห็นแล้วก็ต้องชม ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

1. เริ่มต้นจากการสร้างโลโก้อย่างเก๋ทันสมัยให้ลูกค้าอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้หรืออยากจะใช้บริการแบรนด์นี้ ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะทำรูปที่แบรนด์ให้ดูมีลวดลายหรือมีการสร้างสรรค์คำพูดไว้ที่แบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์ก็ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายและอาจจะยึดติดกับแบรนด์ ก็ยิ่งทำให้รายรับของแบรนด์ที่ผู้ประกอบการผลิตมายิ่งมีรายรับที่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีลูกค้าประจำของแบรนด์

อุตสาหกรรมค้าปลีกกำลังเผชิญหน้ากับความท้ายหลายต่อหลายด้าน การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ค้าปลีกรูปแบบใหม่ก็มีให้เห็นมากมายสงครามราคาก็มีให้เห็นทุกวี่วัน พฤติกรรมการจับจ่ายช็อปปิ้งก็เปลี่ยนแปลงอย่างจับต้นชนปลายได้ยาก ผู้บริโภคมีทางเลือกในการจับจ่ายช็อปปิ้งมากกว่า และหลากหลายกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ธุรกิจค้าปลีกเริ่มเสียส่วนแบ่งการตลาดไปยังธุรกิจอื่นวิถีชีวิตของผู้บริโภคและวิธีการจับจ่ายเปลี่ยนแปลงตลอด ร้านค้าปลีกที่จะอยู่รอดอย่างยั่งยืนจะต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็ต้อง 1 ก้าว

2. การใช้สื่อทางโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ด้วยโลกโซเชียล ยิ่งจะทำให้การสร้างแบรนด์ของผู้ประกอบการมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ก็ตาม ก็ยิ่งทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นกว่าเดิม

3. มีการออกบู๊ทเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างแบรนด์ที่มีการขยายไปในทุก ๆที่ที่ผู้ประกอบการต้องการ เป็นการขยายตลาดได้อย่างดีเลยทีเดียว
      ดังนั้น การสร้างแบรนด์ที่ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลได้นั้น ผู้ประกอบการจะต้องคิดกลยุทธ์ที่ดีอย่างที่กล่าวมาแล้วในข้างต้นนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างแบรนด์ที่ได้รับความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว