เผยความลับ ทำไมต้องจ้างช่างภาพถ่ายรูปสินค้า

ถ่ายภาพเครื่องสำอางค์

ถ่ายภาพเครื่องสำอางค์

สวัสดีครับ วันนี้เอาเรื่องราวที่พี่ๆ ในฟิวส์การตลาดเอามาเล่าให้ผมฟัง ระหว่างคิวถ่ายงานสินค้าชิ้นนึ่ง ผมเองเลยเรียบเรียงออกมาว่าทำไมลูกค้าจึงต้องจ้างช่างภาพมาถ่ายสินค้าเองดีกว่ามานั่งถ่ายเอง เป็นวันๆสุดท้าย ลูกค้าก็ไม่ได้ภาพอย่างที่ต้องการ  เริ่มจากภาพที่ได้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าของเค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำเสนอ เวลาลุกค้านำไปใช้งาน

เช่น โปรโมทบนเว็บไซต์หรือ post บนFacebookก็ตาม สิ่งต่างๆเหล่านี้ ช่วยให้การPRของลูกค้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้เค้าสามารถสร้างยอดขายได้ ภาพถ่ายสินค้าที่ดี ช่วยให้เกิดยอดขายได้ ช่วยให้ภาพลักษณ์ของสินค้า และผู้ขายเองดูดีมีระดับได้เช่นกัน ด้านล่างเป็นบทความบางส่วนจากเรื่องคุณค่าของตรายี่ห้อ  (Brand Equity)  หมายถึง  ยี่ห้อของของการถ่ายภาพสินค้าที่ผู้บริโภคมองเห็นว่ามีคุณค่า เป็นยี่ห้อที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อคุณสมบัติของสินค้าและชื่นชอบตรายี่ห้อ ตรงนี้จะรวมไปถึงภาพสินค้า ที่เราใช้ด้วย เพราะเป็นสิ่งแรกที่ เรานำเสนอไปยังกลุ่มลูกค้าของเราครับ ภาพถ่ายที่เรามีนั้นจะช่วยในเรื่องของ การสร้างความซาบซึ้งถึงคุณภาพของตราสินค้า(Appreciation of Quality)ความซาบซึ้งถึงคุณภาพของสินค้า หมายถึง การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพทุกประการของสินค้าหรือบริการแล้วเกิดความประทับใจในสินค้าหรือบริการนั้น “ความซาบซึ้ง (Appreciation)” แตกต่างจาก “ความพอใจ(Satisfaction) “ ในประเด็น “ความคาดหวัง (Expectation)“ความพอใจ ของลูกค้าเกิดขึ้นจากการที่สินค้าหรือบริการเป็นไปตามความคาดหวังของเขา ส่วนความซาบซึ้งเกิดจากการที่ลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการเหนือความคาดหวังของเขา ดังนั้น เมื่อเขาเกิดความซาบซึ้งแล้ว เขาย่อมให้ความสำคัญกับสินค้ายี่ห้อนั้น จากนั้นจะเป็นเรื่องของ รายละเอียดและสรรพคุณต่างๆของสินค้า ที่ทางผู้ขายจะเป็นคนเล่าต่อไปครับ