เคล็ดลับในการสร้างแบรนด์ให้ถึงจุดที่วาดไว้

ภาพขวดน้ำหอม

ภาพขวดน้ำหอม   

      จุดที่วาดไว้ คือ การประสบความสำเร็จในธุรกิจนั่นเอง และการประสบความสำเร็จในธุรกิจ ที่เห็นได้เด่นชัด คือ รูปแบบของธุรกิจที่ผู้ประกอบการทำว่าเป็นธุรกิจในรูปแบบใด อย่างเช่น ให้ความบันเทิงเริงรมย์ ให้ประโยชน์ในการดูแลรักษาสุขภาพ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ต้องมีแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง ฉะนั้น ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้ธุรกิจและการสร้างแบรนด์สามารถเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้ด้วย 2 เคล็ดลับที่มอบให้ ดังนี้                                                                                                           

  1. ต้องมีการศึกษาความรู้ในการทำธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการปูพื้นฐานในการทำธุรกิจให้มีทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้มีประสบการณ์นั้นเราอาจจะเรียกว่ากูรูที่มีความชำนาญในด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ฉะนั้น เราจึงต้องสั่งสมประสบการณ์จากผู้ที่มีความรู้ดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อประโยชน์ธุรกิจของผู้ประกอบการเองและงานถ่ายเครื่องสำอางค์ต้องดีด้วย

2. ต้องมีการศึกษาการทำธุรกิจในการสร้างแบรนด์ เพราะผู้ประกอบการบางคนอาจจะมีความรู้โดยเฉพาะในการออกแบบแบรนด์ ว่าควรจะออกแบบอย่างไร เพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจ ทำให้แบรนด์เป็นจุดเด่นกว่าแบรนด์อื่นๆอย่างที่ไม่ต้องมีความพยายามมากนัก

ดังนั้น 2 เคล็ดลับนี้ เป็นเคล็ดลับที่ดูเหมือนง่าย แต่ถ้าหากผู้ประกอบการคิดที่จะเริ่มทำเสียตั้งแต่วันนี้ ในการสร้างแบรนด์ของธุรกิจก็จะมีความง่ายดาย แต่มันจะไม่ง่ายเลยหากผู้ประกอบการไม่คิดที่จะเริ่มทำ เพราะธุรกิจจะมีขึ้นได้ก็ต้องมีการสร้างแบรนด์ไปด้วยพร้อม ๆกัน ดังนั้นการช็อปปิ้งจะต้องเป็นเรื่องของอารมณ์มากกว่าเพียงแค่การซื้อสินค้าหรือจับจ่าย ร้านค้าปลีกที่สามารถเชื่อมโยงอารมณ์การจับจ่ายและการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในการจับจ่ายสินค้าและบริการจะเป็นร้านค้าปลีกที่อยู่รอดและรุ่งเรือง การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก    ในการจับจ่ายต้องเชื่อมโยงกับการสร้างแบรนด์ร้านค้า แบรนด์ร้านค้าเป็นเรื่องของจุดขายและบุคลิกซึ่งแตกต่างระหว่างร้านค้าหนึ่งๆ ร้านค้าที่ดีจึงต้องสร้างแบรนด์ ร้านค้าจึงเปรียบเสมือนรูปธรรมของแบรนด์ ร้านค้าจึงเป็นทุกอย่างของแบรนด์นั่นเองดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า

“ The store is absolutely  the key to brand ”

บทความที่เกี่ยวกัน