รับถ่ายรูปสินค้า เสื้อผ้า

รับถ่ายรูปสินค้า เสื้อผ้า พร้อมจัดหานางแบบและสถานที่สำหรับถ่ายเสื้อผ้า ทั้งIndoor และ Outdoor